Обява.bg

Поява и развитие на часовниците от миналото до наши дни

Небесните тела, Слънцето, Луната, планетите и звездите са ни предоставени като отправна точка за измерване на изминалото време. Древните цивилизации разчитали на привидно движение от тези органи в небето, за да се определят сезони, месеци и години. Така човечеството замислило първият часовников механизъм.watch-1098395_960_720

Малко се знае за детайлите в праисторически епохи, които показват как някога било мерено времето. В Европа преди повече от 20000 години били намерени надраскани линии и дупки в пръчки и кости. С тях някога се отбелязвали периоди от време, броят на дните и фазите на Луната.

Преди пет хиляди години, шумерите в долината на реките Тигър и Ефрат (днешен Ирак) имали календар, който разделя годината на 30 дни в месеца. Те от своя страна били разпределяни в други 12 точки (всяка съответстваща на 2 наши часа). Такива деления показвали период от 30 равни части (всяка измервана с 4 от нашите минути).

Слънчевите и водни часовници, механични и кварцови часовници, времеви стандарти и часови зони – всичко това има своя история. Каква е тя и от къде започнало началото за отчитане на време, научете сега:

  • Минутна стрелка – нейното начало било поставено през 1577 г. от Йост Бурги. Той изобретил минутната стрелка като част от часовник. В стратегията около нейното завъртане бил заложен принципът на Тихо Брахе. Виден астроном, който чрез завъртане на звездите измислил идеята за създаване на минутната стрелка.
  • Махало – махалото е изобретено от християнина Хюйгенс, а то от своя страна направило часовниците по-точни. Годината, в която станало това била 1656 г.
  • Първите часовници – първият преносим часовник се появил в 1504 г. За него е известно, че не бил много точен. Часовникът е изобретен в Нюрнберг, Германия от Петер Хенлейн. Първият часовник за носене на китката е дело на френски математик и философ на име Блез Паскал (1623-1662).
  • Кварцови часовници – според Смитсониън, през 1927 г., роденият в Канада Уолър Марисън, инженер по телекомуникации, заложил на търсенето на надеждни стандарти на честота и насочване на работата в пиезоелектричество. Това дало възможност да се развива и постига голяма точност на часовника. Така се появил първият кварцов часовник.

Началото на „часовника“

Думата „часовник“ идва от френската дума „клош“, което означава камбана. Латинската дума за звънец е „glocio“ и е дадена от саксонския „clugga“. На немски език звучи „glocke“.

Сър Санфорт Флеминг изобретил стандартното време през 1878 г.

Будилници – един ранен прототип на алармения часовник е изобретен от гърците. Тогава бил построен и първият воден часовник, който работел на принципа на набиране на вода, а чрез нея се задействала алармена свирка.

Първият механичен будилник е изобретен от Леви Хътчинс през 1787. На 24 октомври, 1876 г. е патентован първият механичен вятърен-будилник.

Самонавиващи се часовници

Суис Джон Харууд изобретил само навиващ се часовник през 1923 г.

Първата фирма за часовници е създадена през 1908 г. Дружеството получило патент за алармени часовници Биг Бен. Забележителната черта на този часовник е с формата на камбана-гърба, която напълно обгръща вътрешната част и е неразделна част от общата кула. Самата форма на гърба осигурява силен алармен звук. Дружеството е създадено през 1912 г. от г-н Хенри Уорън, който е и президент. Фирмата стартира с производство на нов тип часовници, управлявани от батерии. Преди този момент, часовниците били експлоатирани от тежести.

Още по времето на шумерската култура е открит първия вид слънчев часовник, даваща възможност на гражданите да разделят деня на две части.

В търсене на голяма точност, слънчевите часовници са еволюирали от плоски хоризонтални или вертикални плочи до далеч по-сложни форми. Подобна версия е полусферична върху циферблат. За онези години могат да се опишат 13 различни стила слънчев часовник използвани в страните Гърция, Мала Азия и Италия.

Scroll To Top